Main Page | Recent changes | View source | Page history

Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Not logged in
Log in | Help
 
In other languages: Deutsch | English

BBCode/fi

From sl.Wiki

Contents


Tekstimuotoilu Splatterladderissa

Splatterladderissa tekstiä on mahdollista muotoilla lihavoiduksi, kursivoiduksi ja alleviivatuksi, voit myös lisätä värejä ja linkkejä. Nämä muotoilut toimivat myös klaanisivulla Splatterladderissa, mutta miten?

Koko homma toimii koodeilla joita kutsutaan nimellä BBCodes ("Bulletin Board Codes").

Tavalliset koodit

Alla listattuna tavllisimpia koodeja

Koodi Tulosteen esikatselu Kommentti
[b]lihavoitu sana[/b]
lihavoitu sana Tulostaa lihavoitua tekstiä.
[i]kursivoitu sana[/i]
kursivoitu sana Tulostaa kursivoitua tekstiä.
[u]alleviivattu sana[/u]
alleviivattu sana Tulostaa alleviivattua tekstiä.
[url=http://www.splatterladder.com]Splatterladder[/url]
Splatterladder Tällä koodilla voi tulostaa linkin toiselle sivulle.
[color=Blue]sinistä tekstiä[/color]

[color=ff0000]punaista tekstiä[/color]
sinistä tekstiä
punaista tekstiä
Voit käyttää joko englanninkielistä sanaa tai heksadesimaalilukua.

Sekoitetut koodit

Voit myös sekoittaa koodeja keskenään:

Koodi Tulosteen esikatselu Kommentti
[b][i][u]lihavoitu, kursivoitu ja alleviivattu teksti[/u][/i][/b]
lihavoitu, kursivoitu ja alleviivattu teksti Näyttää tekstin lihavoituna, kursivoituna ja alleviivattuna.
[url=http://www.splatterladder.com]Linkki, jossa sisällä [b]lihavoitu[/b] sana[/url]
Linkki, jossa sisällä lihavoitu sana Tässä linkissä on yksi lihavoitu sana, voit myös käyttää muita muotoiluja (kuten kursiivia ja alleviivausta).
[b]lihavoitua tekstiä, jossa [color=Blue]sininen[/color] sana[/b]
lihavoitua tekstiä, jossa sininen sana Esimerkkinä lihavoitua tekstiä, jossa sisällä sininen sana.
[b]lihavoitua tekstiä, jossa [color=ff0000]punainen[color] sana[/b]
lihavoitua tekstiä, jossa punainen sana Sama kuin yllä, mutta nyt käytämme sanan sijaan heksadesimaalista lukua.

Splatterladder-koodit

Voit myös lisätä näitä Splatterladderille ominaisia koodeja.


Koodi Tulosteen esikatselu Kommentti
[server]85.14.217.29:27960[/server]
EXTREME:WARHAMMER XP-SAVE [splatterladder.com] Tämä tagi näyttää nykyisen serverin nimen väreillä ja linkillä serverin tietoihin Splatterladderissa.
[servermonitor=et]85.14.217.29:27960[/servermonitor]


Vinkki
Huomautus: Jos haluat lisätä lisää serverimonitoreja vierekkäin silloin käytä "float"-komentoa, katso esimerkki alla:

[float=left]
[servermonitor=et]85.14.217.29:27960[/servermonitor]
[/float]
tai
[float=right]
[servermonitor=et]85.14.217.29:27960[/servermonitor]
[/float]
Servermonitor-example.png Näyttää Serverimonitorin serverille.

"Float"-kommenot ovat hyödyllisiä, jos haluat lisätä esimerkiksi 3 servermonitoria vierekkäin.

Esimerkki

Tässä on esimerkki kuinka BB-koodit toimii:

Koodi Tulostuksen esikatselu
This is just a test and will show some BBCodes, 
which are available in the claninfo (this page).

b - [b]bold text[/b]
i - [i]italic text[/i]
u - [u]underlined text[/u]

[color=Red]red text[/color], [color=Blue]blue text[/color]

[url=http://www.splatterladder.com]link to page[/url]

mixed tags:
biu - [b][i][u]bold, italic and underlined text[/u][/i][/b]
[url=http://www.splatterladder.com]link with one [b]bold[/b] word[/url]
[b]bold text with a [color=Blue]blue[/color] word[/b]
[b]another test[/b] [color=ff0000]red[/color]
Sl.bbcodes.png


Splatterladder-koodit

Voit myös lisätä näitä Splatterladderille ominaisia koodeja.


Koodi Tulosteen esikatselu Kommentti
[server]85.14.217.29:27960[/server]
EXTREME:WARHAMMER XP-SAVE [splatterladder.com] Tämä tagi näyttää nykyisen serverin nimen väreillä ja linkillä serverin tietoihin Splatterladderissa.
[servermonitor=et]85.14.217.29:27960[/servermonitor]


Vinkki
Huomautus: Jos haluat lisätä lisää serverimonitoreja vierekkäin silloin käytä "float"-komentoa, katso esimerkki alla:

[float=left]
[servermonitor=et]85.14.217.29:27960[/servermonitor]
[/float]
tai
[float=right]
[servermonitor=et]85.14.217.29:27960[/servermonitor]
[/float]
Servermonitor-example.png Näyttää Serverimonitorin serverille.

"Float"-kommenot ovat hyödyllisiä, jos haluat lisätä esimerkiksi 3 servermonitoria vierekkäin.

Retrieved from "http://wiki.splatterladder.com/BBCode/fi"

This page has been accessed 1,745 times. This page was last modified on 10 March 2007, at 08:46.


[Main Page]
Main Page
Community portal
Current events
Recent changes
Random page
sitesupport

View source
Discuss this page
Page history
What links here
Related changes

Special pages