Main Page | Recent changes | View source | Page history

| Disclaimers | Privacy policy

Not logged in
Log in | Help
 
In other languages: Deutsch | English

Serverilista/fi

From sl.Wiki

Template:Artikkeli kesken


Serverilista (Serverlist)

SL:n serverilistan avulla voit vaivattomasti löytää omia toivomuksiasi vastaavan serverin. Voit asettaa erilaisia "rajaajia" eli vaatimuksia, kuten ET:n omassa serverilistassakin. SL:n serverilista on kuitenkin kattavampi, koska se näyttää sinulle kaikki vaatimuksiasi vastaavat serverit modista ja versiosta riippumatta. Tällä sivulla käydään pinnallisesti läpi erilaisia serverilistan ominaisuuksia.
Severilista.JPG Tässä kuvassa näet serverilistan ns. etusivun.Välilehdet

Kuvan yläosassa näet välilehtiä, joiden kautta voit säätää erilaisia filttereitä omien mieltymyksiesi mukaisiksi. Välilehtiä on yhteensä kuusi ja alla on niistä jokaisesta lyhyt selitys.

Yleinen / Info -välilehti on automaattisesti avoinna, kun klikkaat itsesi serverilistaan. Tässä välilehdessä on hieman yleistietoa serverilistasta. Voit myös valita kuvassa näkyvästä palkista, montako serveriä yhdellä listan sivulla näytetään.

Pelaajat-välilehdestä voit säätää serverillä olevien pelaajien maksimi- ja minimimäärän, sekä valita näytetäänkö listalla tyhjiä tai täysiä servereitä.

Asetukset-väililehdessä voit säätää ET:n omasta serverilistasta tutut "filtterit". Esim onko punkbuster päällä vai ei, tai ovatko joukkueet tasapainotetut.

Pelityyppi-välilehdessä voit valita mitä pelityyppejä pyörittävät serverit listalla näytetään. Esim. Camping tai Objective. (Voit valita tai lukita useampia pelityyppejä kerrallaan.)

Peliversio-välilehdestä voit valita mitä ET:n versiota/versioita serveri käyttää. (Uusin versio: ET 2.60)

Tässä välilehdessä voit valita haluamasi serverin sijainnin maanosan tarkkuudella. (Voit valita tai lukita useamman maanosan kerrallaan.)


Tallennettuasi asettamasi filtterit painamalla "Aseta (Set)" -painiketta, näkyvät valitsemasi kriteerit harmaan välilehden alaosassa.

ET:stä tuttuun tapaan voit hakea serveriä myös pelkän IP-osoitteen perusteella. Voit myös halutessasi laittaa listalle näkymään vain servereitä, jotka pyörirrävät tiettyä modia.
Lista

Itse serverilistalla näkyvät:

Retrieved from "http://wiki.splatterladder.com/Serverilista/fi"

This page has been accessed 5,182 times. This page was last modified on 20 April 2007, at 11:41.


[Main Page]
Main Page
Community portal
Current events
Recent changes
Random page
sitesupport

View source
Discuss this page
Page history
What links here
Related changes

Special pages