Main Page | Recent changes | View source | Page history

| Disclaimers | Privacy policy

Not logged in
Log in | Help
 
In other languages: Deutsch | English

Toplista/fi

From sl.Wiki

Template:Artikkeli kesken


Toplista

Toplista on SL:n ns. maailmanlista, jolle on listattu paremmuusjärjestykseen kaikki pelaajat, jotka ovat pelanneet yhteensä yli viisi tuntia ja ainakin yhden arvioinnin kriteerit täyttävän istunnon viimeisen seitsemän päivän sisällä. Toplistan sija määräytyy arvion (rating) mukaan. Arvio lasketaan yhden pelaamasi kartan aikana saamiesi kokemuspisteiden (XP) mukaan. Saamasi kokemuspisteet jaetaan pelaamallasi ajalla, jolloin saadaan laskettua, montako kokemuspistettä sait keskimäärin yhden minuutin aikana.

Lisää tietoa arvion koostumisesta, voit lukea sivulta Pelaajainfo.


Mitä toplistalta näkee

Toplistalta näet pelaajan nimen ja sijoituksen lisäksi:

(Mikäli ensimmäisessä sarakkeessa (#) on R-kirjain, on joku SL:ään rekisteröitynyt varannut kyseisen nimimerkin.


Passiivisuus

Mikäli pelaat harvoin tai pidät pidemmän tauon, toplistan sijasi laskee arvion laskun myötä. Menettämiesi pisteiden määrä riippuu siitä, kuinka korkea arviosi on ja kuinka pitkän tauon pidät (suuremman arvion omaava pelaaja menettää enemmän pisteitä).

Retrieved from "http://wiki.splatterladder.com/Toplista/fi"

This page has been accessed 4,937 times. This page was last modified on 20 April 2007, at 11:36.


[Main Page]
Main Page
Community portal
Current events
Recent changes
Random page
sitesupport

View source
Discuss this page
Page history
What links here
Related changes

Special pages